1.B razred

 1. Karlo Antunović
 2. Lucija Barić
 3. Ena Berač
 4. Rahela Grbeš
 5. Jelena Ivančić
 6. Ivana Jagodić
 7. Andrea Jozić
 8. Helena Kesić
 9. Veronika Kvaternik
 10. Ana Letinić
 11. Josipa Majstorović
 12. Dora Marija Marić
 13. Matko Matišić
 14. Ema Matoković
 15. Fran Mjertan
 16. Lucija Morvaj
 17. Jelena Nigović
 18. Nikola Ognjenčić
 19. Luka Prpić
 20. Ana Raštegorac
 21. Marta Štimac
 22. Petra Tomšić

Razrednik: Ivana Zovko, prof.