2.A razred

2a

 1. Bajt, Mirta
 2. Barišić, Katarina
 3. Brizar, Marko
 4. Černušak, Veronika
 5. Grbavac, Ivan
 6. Jelavić, Lorena
 7. Jovanović, Stjepan
 8. Kuburdžić, Karlo
 9. Lovrić, Valentin
 10. Maletić, Klara
 11. Margeta, Jakov
 12. Marukić, Monika
 13. Matijević, Martina
 14. Mautner, Karla
 15. Milak, Stjepan
 16. Ozanjak, Iva
 17. Pranjić, Antonio
 18. Strakoš, Leon Ivan

Razrednik: Marijana Ćorluka, prof.