Promotivni video škole

Promotivni video Katoličke gimnazije sažima ukratko ova područja iz života škole: povijest, usmjerenje, djelatnici, aktivnosti: dramsko-jezična radionica, novinarska grupa, KRUG, mješoviti zbor, sportska grupa, duhovne i razne druge aktivnosti…

Glasovi: Domagoj Zubović, Jelena Dorić, Tomislav Varela, Petar Petrović, Mia Bošnjak, Jana Jularić, Žana Bartošak, Anita Rotar, Filip Čikardić, Sven Abramović, Lora Grgurić, Lana Dukanović, Marija Bošnjak, Iva Budimir, Marko Gelenčir.
Crteži: Dominika Razumović.
Kamera: Marko Gelenčir, Marijan Pavelić.
Montaža: Marijan Pavelić.