Informacije o radu 16. sjednice Školskog odbora

  1. sjednica Školskog odbora Katoličke gimnazije s pravom javnosti dana 13. studenoga 2017. godine s početkom u 16:00 sati

Dnevni red:

  1. Molitva i pozdrav
  2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
  3. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti
  4. Usvajanje Potpunog teksta Odluke o osnivanju “Katoličke klasične gimnazije”
  5. Utvrđivanje potpunog teksta Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  6. Razno