Informacije o radu 17. sjednice Školskog odbora

17. sjednica Školskog odbora Katoličke gimnazije s pravom javnosti dana 21. prosinca 2017. godine s početkom u 16:30 sati

Dnevni red:
1. Molitva i pozdrav
2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
3. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti
4. Donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2017. godinu
5. Donošenje financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2018. godinu na prijedlog ravnatelja
6. Razno