Informacije o radu 19. sjednice Školskog odbora

19. sjednica Školskog odbora Katoličke gimnazije s pravom javnosti dana 27. ožujka 2018. godine s početkom u 16:00 sati
(O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja.)

Dnevni red:
1. Molitva i pozdrav
2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
3. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s
pravom javnosti
4. Usvajanje Financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2017. godinu
5. Razno