Građa za natjecanje iz vjeronauka

U privitku prosljeđujemo građu za Natjecanje  iz vjeronauka – Vjeronaučnu olimpijadu učenika osnovnih i srednjih škola za 2018./2019. školsku godinu. Tema natjecanja je “Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu”.

Učenici koji su zainteresirani za sudjelovanje u natjecanju neka se prijave vjeroučitelju Marijanu Paveliću do 31. listopada 2018. godine, a školsko će se natjecanje održati u petak 16. studenoga kako bi se prva četiri učenika mogli ranije početi pripremati za biskupijsku razinu.

Troškove ispisa materijala za školsku razinu natjecanja snose sami učenici.

Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu