Dokumenti s 21. sjednice Školskog odbora

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Požega, Pape Ivana Pavla II. 6

 

KLASA: 003-06/18-01/8

URBROJ: 2177-2-01/1-18-1

 

Požega, 29. listopada 2018.

 

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) i članka 144. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Školski odbor na sjednici održanoj 29. listopada 2018. godine donosi

 

ODLUKU

O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA

 

  1. Za zamjenika predsjednika Školskog odbora bira se član Školskog odbora LEONARDO ĐAKOVIĆ do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na internetskim stranicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

 

Predsjednik Školskog odbora

Mario Raguž, prof.

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Tajništvu
KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Požega, Pape Ivana Pavla II. 6

 

KLASA: 112-01/18-01/31

URBROJ: 2177-2-01/1-18-2

 

Požega, 29. listopada 2018.

 

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), članka 144. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti i članka 10. Pravilnika o radu, Školski odbor na sjednici održanoj 29. listopada 2018. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI U VEZI SA ZASNIVANJEM RADNOG ODNOSA         U KATOLIČKOJ GIMNAZIJI S PRAVOM JAVNOSTI

 

  1. Daje se prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti ugovorom o radu na temelju natječaja s MARTINOM POSPIŠIL, magistrom edukacije biologije i kemije, za obavljanje poslova PROFESORA KEMIJE i PROFESORA BIOLOGIJE, na određeno vrijeme zbog zamjene zaposlenika Frane Barišića, imenovanog za ravnatelja, do povratka na poslove za koje mu Ugovor o radu miruje.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na internetskim stranicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

 

Predsjednik Školskog odbora

Mario Raguž, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na znanje:

  1. Kandidatkinji Martini Pospišil

 

DOSTAVITI:

  1. Tajništvu