Informacije o radu 20. sjednice Školskog odbora

20. sjednica Školskog odbora

  1. srpnja 2018. godine s početkom u 16:30 sati

O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:

  1. Molitva i pozdrav
  2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
  3. Donošenje kućnoga reda
  4. Izvještavanje o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja financijskog upravljanja i kontrola
  5. Razno