Informacije o radu 21. sjednice Školskog odbora

21. sjednica Školskog odbora

4. listopada 2018. godine s početkom u 17:00 sati

O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Molitva i pozdrav
2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
3. Obavještavanje o razrješenju člana Školskog odbora te imenovanju članova i predsjednika Školskog odbora
4. Donošenje školskog kurikuluma na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja
5. Donošenje godišnjeg plana i programa rada na prijedlog ravnatelja
6. Razno