Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora održane 10. srpnja 2018. godine:

  • Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 27. ožujka 2018. godine.
  • Donesen je novi Kućni red na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića.
  • Izvijestilo se o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2017. godinu, odnosno da se na sva pitanja iz upitnika odgovorilo potvrdno (“DA”) .
  • Raspravljalo se o upisima u 1. razred u katoličku školu.