Zaključci s 21. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 21. sjednice Školskog odbora održane 4. listopada 2018. godine:

  • Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 10. srpnja 2018. godine.
  • Obavještava se o razrješenju člana Školskog odbora Frane Barišića iz reda nastavnika i stručnih suradnika zbog mirovanja Ugovora o radu te imenovanju Leonarda Đakovića za člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika umjesto Frane Barišića, imenovanju Marija Raguža iz reda nastavnika i stručnih suradnika za predsjednika Školskog odbora umjesto Frane Barišića i imenovanju Fabijana Barišića zbog isteka mandata člana Školskog odbora iz reda roditelja.
  • Donesen je Školski kurikulum Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2018./2019. na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Ivana Bedeničića.
  • Donesen je Godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2018./2019. na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića.
  • Raspravljalo se o ulaganju u prostorne i tehničke uvjete za izvođenje nastave u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti te inicijativama roditelja učenika Katoličke gimnazije s pravom javnosti.