Zaključci s 22. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 22. sjednice Školskog odbora održane 29. listopada 2018. godine:

  • Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 4. listopada 2018. godine.
  • Izabran je za zamjenika predsjednika Školskog odbora Leonardo Đaković iz reda nastavnika i stručnih suradnika do isteka mandata članova Školskog odbora.
  • Dana je prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti na temelju natječaja s Martinom Pospišil za obavljanje poslova profesora kemije i biologije.