Informacije o radu 23. sjednice Đkolskog odbora

23. sjednica Školskog odbora

20. prosinca 2018. godine s početkom u 15:30 sati

O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:

  1. Molitva i pozdrav
  2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
  3. Donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2018. godinu
  4. Donošenje financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2019. godinu
  5. Razno