Dokumenti s 23. sjednice Školskog odbora

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) te članka 144. i članka 178. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Školski odbor na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donio je

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA

KATOLIČKE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI ZA 2018. GODINU

 

(1) Donose se izmjene i dopune Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2018.

godinu koje glase:

ukupno preneseni rezultat poslovanja iz 2017. godine u iznosu                                   60.266,00 kuna,

ukupni prihodi u iznosu                                                                                                    3.455.015,00 kuna,

ukupni rashodi u iznosu                                                                                                   3.455.015,00 kuna.

 

(2) Sastavni dio ove Odluke su Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i Obrazloženje rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu.

 

(3) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

 

 

KLASA: 400-02/18-01/6

URBROJ: 2177-2-01/1-18-1

 

U Požegi 20. prosinca 2018. godine

 

Predsjednik Školskog odbora

Mario Raguž, prof.

 

 

DOSTAVITI:

  1. Tajništvu
  2. Računovodstvu

 

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) te članka 144. i članka 177. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Školski odbor na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donio je

 

ODLUKU

O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

KATOLIČKE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI ZA 2019. GODINU

 

(1) Donosi se Financijski plan Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2019. godinu koji iznosi:

ukupan preneseni rezultat poslovanja iz 2018. godine                                                  60.266,00 kuna,

ukupni prihodi u iznosu                                                                                                   3.967.454,00 kuna,

ukupni rashodi u iznosu                                                                                                  3.967.454,00 kuna.

 

(2) Sastavni dio ove Odluke su Financijski  plan  za  2019.  godinu, Plan  zaduživanja  i  otplata  u 2019. godini i Obrazloženje Financijskog plana za 2019. godinu.

 

(3) Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  na  internetskim  stranicama

Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

 

 

KLASA: 400-02/18-01/7

URBROJ: 2177-2-01/1-18-1

 

U Požegi 20. prosinca 2018. godine

 

Predsjednik Školskog odbora

Mario Raguž, prof.

 

DOSTAVITI:

  1. Tajništvu
  2. Računovodstvu