Dokumenti s 24. sjednice Školskog odbora

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Požega, Pape Ivana Pavla II. 6

 

KLASA: 112-01/19-01/15

URBROJ: 2177-2-01/1-19-02

 

Požega, 21. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), članka 144. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti i članka 10. Pravilnika o radu, Školski odbor na sjednici održanoj 21. siječnja 2019. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI U VEZI SA ZASNIVANJEM RADNOG ODNOSA         U KATOLIČKOJ GIMNAZIJI S PRAVOM JAVNOSTI

 

 1. Daje se prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti ugovorom o radu na temelju natječaja s MIRKOM CVETKOM, magistrom kineziologije, za obavljanje posla KINEZIOLOGA u sklopu projekta pod nazivom “Šport uključi, probleme isključi”, na određeno vrijeme, od 22.1.2019. do 21.12.2020., zbog trajanja provedbe aktivnosti projekta 24 mjeseca.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na internetskim stranicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

 

Predsjednik Školskog odbora

Mario Raguž, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na znanje:

 1. Kandidatu Mirku Cvetku

 

DOSTAVITI:

 1. Tajništvu
KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Požega, Pape Ivana Pavla II. 6

 

KLASA: 112-01/19-01/04

URBROJ: 2177-2-01/1-19-02

 

Požega, 21. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), članka 144. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti i članka 10. Pravilnika o radu, Školski odbor na sjednici održanoj 21. siječnja 2019. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI U VEZI SA ZASNIVANJEM RADNOG ODNOSA         U KATOLIČKOJ GIMNAZIJI S PRAVOM JAVNOSTI

 

 1. Daje se prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti ugovorom o radu na temelju natječaja s MATEJEM PEHARDOM, magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistrom edukacije povijesti, za obavljanje posla KOORDINATORA AKTIVNOSTI u sklopu projekta pod nazivom “Šport uključi, probleme isključi”, na određeno vrijeme, od 22.1.2019. do 21.12.2020., zbog trajanja provedbe aktivnosti projekta 24 mjeseca.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na internetskim stranicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

 

Predsjednik Školskog odbora

Mario Raguž, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na znanje:

 1. Kandidatu Mateju Pehardi

 

DOSTAVITI:

 1. Tajništvu
KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Požega, Pape Ivana Pavla II. 6

 

KLASA: 112-01/19-01/08

URBROJ: 2177-2-01/1-19-02

 

Požega, 21. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), članka 144. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti i članka 10. Pravilnika o radu, Školski odbor na sjednici održanoj 21. siječnja 2019. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI U VEZI SA ZASNIVANJEM RADNOG ODNOSA         U KATOLIČKOJ GIMNAZIJI S PRAVOM JAVNOSTI

 

 1. Daje se prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti ugovorom o radu na temelju natječaja s BRUNOM BUDIMIROM, magistrom ekonomije, za obavljanje posla VODITELJA PROJEKTA u sklopu projekta pod nazivom “Šport uključi, probleme isključi”, na određeno vrijeme, od 22.1.2019. do 21.12.2020., zbog trajanja provedbe aktivnosti projekta 24 mjeseca.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na internetskim stranicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

 

Predsjednik Školskog odbora

Mario Raguž, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na znanje:

 1. Kandidatu Bruni Budimiru

 

DOSTAVITI:

 1. Tajništvu
KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Požega, Pape Ivana Pavla II. 6

 

KLASA: 112-01/19-01/16

URBROJ: 2177-2-01/1-19-02

 

Požega, 21. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), članka 144. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti i članka 10. Pravilnika o radu, Školski odbor na sjednici održanoj 21. siječnja 2019. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI U VEZI SA ZASNIVANJEM RADNOG ODNOSA         U KATOLIČKOJ GIMNAZIJI S PRAVOM JAVNOSTI

 

 1. Daje se prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti ugovorom o radu na temelju natječaja s IVANOM ZOVKO, magistrom engleskog jezika i književnosti i magistrom pedagogije, za obavljanje poslova PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA, na neodređeno vrijeme.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na internetskim stranicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

 

Predsjednik Školskog odbora

Mario Raguž, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na znanje:

 1. Kandidatkinji Ivani Zovko

 

DOSTAVITI:

 1. Tajništvu