Način realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (Narodne novine broj 48/2019) objavljena je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_938.html.

Odmor u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti u školskoj godini 2019./2020. realizirat će se na sljedeći način:

  • Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.
  • Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.