Zaključci s 28. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 28. sjednice Školskog odbora održane 4. listopada 2019. godine:

 

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 17. travnja 2019. godine bez primjedbi.

 

  • Donosi se Školski kurikulum Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2019./2020. na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja.

(objavljeno na web-mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2019/10/18/planovi-i-programi/)

 

  • Donosi se Godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2019./2020. na prijedlog ravnatelja.

(objavljeno na web-mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2019/10/18/planovi-i-programi/)

 

  • Raspravlja se o raznome: postavljanju nadstrešnice na umjetnoj stijeni u sklopu projekta pod nazivom “Šport uključi, probleme isključi” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, obilježavanju svetkovine sv. Terezije Avilske, odnosno Dana škole te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za novo zapošljavanje stručnog suradnika knjižničara.