Zaključci s 30. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 30. sjednice Školskog odbora održane 20. prosinca 2019. godine:

 

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 6. studenoga 2019. godine bez primjedbi.

 

  • Daje se prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti s Dominikom Pavelićem na poslovima nastavnika latinskog i grčkog jezika, Mateom Harambašić na poslovima nastavnika grčkog jezika i Manuelom Polak na poslovima stručnog suradnika – knjižničara.

 

  • Donosi se Financijski plan Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2020. godinu na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića koji iznosi: preneseni rezultat poslovanja iz 2019. godine 59.485,00 kuna, prihodi u iznosu 4.535.599,00 kuna i rashodi u iznosu 4.535.599,00 kuna.