Predmetni i popravni ispit

Dragi učenici, obavještavamo vas da će se predmetni i popravni ispiti održati prema sljedećem rasporedu:
PREDMETNI ISPIT (1.B, MATEMATIKA)
pismeni ispit: 18.8. u 8:00h, usmeni ispit: 19.8. u 8:00
POPRAVNI ISPIT (1.B, MATEMATIKA)
pismeni ispit: 22.8. u 8:00, usmeni ispit: 23.8. u 9:30
POPRAVNI ISPIT (2.A, MATEMATIKA)
pismeni ispit: 22.8. u 8:00, usmeni ispit: 23.8. u 8:00
POPRAVNI ISPIT (3.A,MATEMATIKA)
pismeni ispit: 22.8. u 8:00 , usmeni ispit: 23.8. u 9:00
POPRAVNI ISPIT (3.b,MATEMATIKA)
pismeni ispit: 22.8. u 8:00 , usmeni ispit: 23.8. u 8:30 ,
POPRAVNI ISPIT (1.a,1.b-ENGLESKI JEZIK)
pismeni ispit: 22.8. u 8:30 , usmeni ispit: 23.8. u 8:00