Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA PROFESOR Opširnije

Ishodi natječajnog postupka

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa primljena je Anamarija Perić Launek na poslove radnog mjesta zanimanja voditelja računovodstva.

Potreba za profesorom engleskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA PROFESOR Opširnije