Raspored održavanje produžne nastave

1.A i 1.B

IVANA ARAMBAŠIĆ

10 sati

ENGLESKI JEZIK

PONEDJELJAK 27. 6. 1. i 2. sat
UTORAK 28. 6. 3. i 4. sat
SRIJEDA 29. 6. 1. i 2. sat
ČETVRTAK 30. 6. 3. i 4. sat
PETAK 1. 7. 1. i 2. sat

 

1.A i 1.B SANJA PRŠA

14 sati

MATEMATIKA

PETAK 24. 6. 1. i 2. sat
PONEDJELJAK 27. 6. 3. i 4. sat
UTORAK 28. 6. 1. i 2. sat
SRIJEDA 29. 6. 3. i 4. sat
ČETVRTAK 30. 6. 1. i 2. sat
PETAK 1. 7. 3. i 4. sat
PONEDJELJAK 4. 7. 1. i 2. sat

 

2.A

KATARINA SOLDO OBUĆINA

13 sati

MATEMATIKA

PETAK 24. 6. 4. i 5. sat
PONEDJELJAK 27. 6. 4. i 5. sat
UTORAK 28. 6. 3. i 4. sat
SRIJEDA 29. 6. 3. i 4. sat
ČETVRTAK 30. 6. 3. i 4. sat
PETAK 1. 7. 3. i 4. sat
PONEDJELJAK 4. 7. 1. sat

 

2.A

LEONARDO ĐAKOVIĆ 10 sati

FIZIKA

PONEDJELJAK 27. 6. 1. i 2. sat
UTORAK 28. 6. 1. i 2. sat
SRIJEDA 29. 6. 1. i 2. sat
ČETVRTAK 30. 6. 1. i 2. sat
PETAK 1. 7. 1. i 2. sat

 

3.A i 3.B

KATARINA SOLDO OBUĆINA 12 sati

MATEMATIKA

PETAK 24. 6. 2. i 3. sat
PONEDJELJAK 27. 6. 2. i 3. sat
UTORAK 28. 6. 1. i 2. sat
SRIJEDA 29. 6. 1. i 2. sat
ČETVRTAK 30. 6. 1. i 2. sat
PETAK 1. 7. 1. i 2. sat