e-Dnevnik

Katolička gimnazija s pravom javnosti postala je korisnik e-Dnevnika 2014. godine. Administrator e-Dnevnika Katoličke gimnazije s pravom javnosti je profesor Leonardo Đaković. Pitanja u vezi korištenja e-Dnevnika nastavnici upućuju isključivo administratoru e-Dnevnika. e-Dnevnik za učenike je aplikacija koja učenicima omogućava pregled ocjena, izostanaka i bilježaka koje su nastavnici upisivali u e-Dnevnik. Učenici se u e-Dnevnik […]

e-Matica

Školske ustanove dužne su voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta vodi se zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: Upisnik ustanova, Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, Upisnik učenika u ustanovama i Upisnik […]