Potreba za koordinatorom aktivnosti

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Požega, Pape Ivana Pavla II. 6   Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, Opširnije