Lektira za 2. razred

Obvezni književni tekstovi:

  1. Antun Gustav Matoš, Camao
  2. Marin Držić, Novela od Stanca
  3. Pedro Calderon de la Barca, Život je san
  4. Silvije Strahimir Kranjčević (izbor iz poezije)
  5. Johann Wolfgang Goethe: Patnje mladog Werthera

 

Izborni književni tekstovi:

  1. George Orwell: Životinjska farma
  2. Edgar Allan Poe: Crni mačak
  3. Miquel de Cervantes Saavedra: Bistri vitez don Quijote od Manche
  4. Jean-Baptiste Poquelin – Moliere: Škrtac
  5. Maša Kolanović: Živi zakopani

e-Lektire

U okviru pilot-projekta e-Škole, ukupno 72 lektirna djela – 36 osnovnoškolskih i 36 srednjoškolskih – objavljena su u novom ruhu, u novoj opremi, s obiljem dodatnih sadržaja, mogućnosti i funkcionalnosti!

E-Lektire dostupne su u WebPDF i ePub formatima.

E-Lektirama možete pristupiti na sljedećem linku: https://lektire.skole.hr/.

Za pristup lektirnim djelima kliknete na “Djela”, zatim na “Popis djela – srednja škola”.

Pojavit će vam se popis svih lektirnih djela koja se mogu online preuzeti i čitati.