Dokumenti s 24. sjednice Školskog odbora

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Požega, Pape Ivana Pavla II. 6   KLASA: 112-01/19-01/15 URBROJ: 2177-2-01/1-19-02   Požega, 21. siječnja 2019.   Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), članka 144. Statuta Katoličke […]

Dokumenti s 23. sjednice Školskog odbora

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) te članka 144. i članka 178. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Školski odbor na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donio je   ODLUKU O […]

Dokumenti s 21. sjednice Školskog odbora

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Požega, Pape Ivana Pavla II. 6   KLASA: 003-06/18-01/8 URBROJ: 2177-2-01/1-18-1   Požega, 29. listopada 2018.   Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) i članka 144. Statuta […]

Dokumenti s 20. sjednice Školskog odbora

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 183. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika na sjednici održanoj […]