Informacije o radu 23. sjednice Đkolskog odbora

23. sjednica Školskog odbora 20. prosinca 2018. godine s početkom u 15:30 sati O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja. Dnevni red: Molitva i pozdrav Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora Donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2018. godinu Donošenje financijskog plana Katoličke […]

Zaključci s 22. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 22. sjednice Školskog odbora održane 29. listopada 2018. godine: Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 4. listopada 2018. godine. Izabran je za zamjenika predsjednika Školskog odbora Leonardo Đaković iz reda nastavnika i stručnih suradnika do isteka mandata članova Školskog odbora. Dana je prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa […]

Zaključci s 21. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 21. sjednice Školskog odbora održane 4. listopada 2018. godine: Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 10. srpnja 2018. godine. Obavještava se o razrješenju člana Školskog odbora Frane Barišića iz reda nastavnika i stručnih suradnika zbog mirovanja Ugovora o radu te imenovanju Leonarda Đakovića za člana Školskog odbora iz reda nastavnika […]

Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora održane 10. srpnja 2018. godine: Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 27. ožujka 2018. godine. Donesen je novi Kućni red na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića. Izvijestilo se o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2017. godinu, odnosno da […]

Informacije o radu 22. sjednice Školskog odbora

22. sjednica Školskog odbora 29. listopada 2018. godine s početkom u 15:30 sati O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja. Dnevni red: 1. Molitva i pozdrav 2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 3. Izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora 4. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa […]

Informacije o radu 21. sjednice Školskog odbora

21. sjednica Školskog odbora 4. listopada 2018. godine s početkom u 17:00 sati O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja. Dnevni red: 1. Molitva i pozdrav 2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 3. Obavještavanje o razrješenju člana Školskog odbora te imenovanju članova i predsjednika Školskog odbora 4. Donošenje […]

Dokumenti s 21. sjednice Školskog odbora

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Požega, Pape Ivana Pavla II. 6   KLASA: 003-06/18-01/8 URBROJ: 2177-2-01/1-18-1   Požega, 29. listopada 2018.   Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) i članka 144. Statuta […]

Dokumenti s 20. sjednice Školskog odbora

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 183. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika na sjednici održanoj […]

ITILFND | 70-480 | 70-410 | NS0-157 | AWS-SYSOPS | 400-051 | 1V0-601 | 70-461 | PMP | 70-483 | 70-533 | 70-488 | 642-999 | NSE4 | PR000041 | 300-135 | 1Z0-803 | OG0-093 | EX300 | 200-125 | 100-105 | 300-320 | 210-060 | CISSP | 200-105 | 210-260 | 70-697 | 400-051 | 200-310 | 300-115 | 300-101 | EX200 | 640-916 | 2V0-621 | 1Z0-062 | 300-135 | 210-065 | 300-360 | 070-462 | 70-410 | SY0-401 | 810-403 | CISSP | 400-101 | 300-320 | 210-260 | SY0-401 | N10-006 | 200-310 | 100-101 | 300-101 | 300-070 | 300-208 | 210-060 | 350-018 | EX200 | MB2-707 | 400-201 | 300-075 | 300-115 | ADM-201 | 101 | 9L0-012 | 352-001 | 70-462 | 1z0-808 | CCA-500 | 1Z0-434 | 70-486 | ICBB | ITILFND | 70-480 | 70-410 | NS0-157 | AWS-SYSOPS | 400-051 | 1V0-601 | 70-461 | PMP | 70-483 | 70-533 | 70-488 | 642-999 | NSE4 | PR000041 | 300-135 | 1Z0-803 | OG0-093 | EX300 | 200-125 | 100-105 | 300-320 | 210-060 | CISSP | 200-105 | 210-260 | 70-697 | 400-051 | 200-310 | 300-115 | 300-101 | EX200 | 640-916 | 2V0-621 | 1Z0-062 | 300-135 | 210-065 | 300-360 | 070-462 | 70-410 | SY0-401 | 300-070 | 300-075 | 300-320 | 210-060 | CISSP | 200-105 | 210-260 | 810-403 | CISSP | 400-101 | 300-320 | 210-260 | SY0-401 | N10-006 | 200-310 | 100-101 | 300-101 | 810-403 | CISSP | 400-101 | 300-320 | 210-260 | SY0-401 | N10-006 | 200-310 | 100-101 | 300-101 | 300-070 | 300-208 | 210-060 | 350-018 | EX200 | MB2-707 | 400-201 | 300-075 | 300-115 | ADM-201 | 101 | 9L0-012 | 352-001 | 70-462 | 1z0-808 | CCA-500 | 1Z0-434 | 70-486 | ICBB | ITILFND | 70-480 | 70-410 | NS0-157 | AWS-SYSOPS | 400-051 | 1V0-601 | 70-461 | PMP |CCA-500 | 1Z0-434 | 70-486 | ICBB | ITILFND | 70-480 | 200-125 Exam | dumps 200-310 | N10-006 Network+ | 352-001 | 70-462 | 300-320 | 210-260 | 400-201 Exam | vce 70-533 | 70-461 Microsoft | N10-006 Network+ | SY0-401 | N10-006 | vce CISSP | MB2-703 vce | 200-125 CCNA | vce 400-101 | 70-488 vce | 810-403 | CISSP | 810-403 vce | CCIE 400-101 | 70-461 Exam | 300-070 | 300-208 | 200-310 | 100-101 | 300-101 | 300-070 | 300-208 | 70-410 | NS0-157 | AWS-SYSOPS | 400-051 | 1V0-601 |
Katolička gimnazija Požega