Dokumenti s 24. sjednice Školskog odbora

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Požega, Pape Ivana Pavla II. 6   KLASA: 112-01/19-01/15 URBROJ: 2177-2-01/1-19-02   Požega, 21. siječnja 2019.   Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), članka 144. Statuta Katoličke […]

Dokumenti s 23. sjednice Školskog odbora

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) te članka 144. i članka 178. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Školski odbor na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donio je   ODLUKU O […]

Informacije o radu 23. sjednice Đkolskog odbora

23. sjednica Školskog odbora 20. prosinca 2018. godine s početkom u 15:30 sati O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja. Dnevni red: Molitva i pozdrav Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora Donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2018. godinu Donošenje financijskog plana Katoličke […]

Zaključci s 22. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 22. sjednice Školskog odbora održane 29. listopada 2018. godine: Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 4. listopada 2018. godine. Izabran je za zamjenika predsjednika Školskog odbora Leonardo Đaković iz reda nastavnika i stručnih suradnika do isteka mandata članova Školskog odbora. Dana je prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa […]

Zaključci s 21. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 21. sjednice Školskog odbora održane 4. listopada 2018. godine: Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 10. srpnja 2018. godine. Obavještava se o razrješenju člana Školskog odbora Frane Barišića iz reda nastavnika i stručnih suradnika zbog mirovanja Ugovora o radu te imenovanju Leonarda Đakovića za člana Školskog odbora iz reda nastavnika […]

Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora održane 10. srpnja 2018. godine: Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 27. ožujka 2018. godine. Donesen je novi Kućni red na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića. Izvijestilo se o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2017. godinu, odnosno da […]

Informacije o radu 22. sjednice Školskog odbora

22. sjednica Školskog odbora 29. listopada 2018. godine s početkom u 15:30 sati O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja. Dnevni red: 1. Molitva i pozdrav 2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 3. Izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora 4. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa […]

Informacije o radu 21. sjednice Školskog odbora

21. sjednica Školskog odbora 4. listopada 2018. godine s početkom u 17:00 sati O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja. Dnevni red: 1. Molitva i pozdrav 2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 3. Obavještavanje o razrješenju člana Školskog odbora te imenovanju članova i predsjednika Školskog odbora 4. Donošenje […]

Dokumenti s 21. sjednice Školskog odbora

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Požega, Pape Ivana Pavla II. 6   KLASA: 003-06/18-01/8 URBROJ: 2177-2-01/1-18-1   Požega, 29. listopada 2018.   Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) i članka 144. Statuta […]