Osnivanje škole

Katolička gimnazija u Požegi pronalazi svoje korijene u dugoj i bogatoj duhovnoj baštini Katoličke Crkve na ovim prostorima lijepe naše Domovine u kojoj ima značajno mjesto i služenje na području odgoja i obrazovanja.

Iz analize stanja školstva na području Požeške biskupije, posebno srednjoškolskog, proizlazi da mladi naše biskupije nisu imali iste mogućnosti glede svoga humanističkog obrazovanja kao njihovi vršnjaci u drugim dijelovima Hrvatske.

Statistički pregled katoličkih gimnazija kazuje da ih u Dalmaciji, Primorju i Istri ima šest (Dubrovnik, Split, Sinj, Zadar, Rijeka i Pazin), a na sjeveru Hrvatske, s puno većim brojem stanovništva, četiri (Zagreb, Osijek i Slavonski Brod). Na području naše Biskupije nije bilo niti jedne. Većina tih škola su klasične gimnazije.

Prednost klasične i opće naobrazbe u katoličkoj školi sastoji se u tome što ona pruža mogućnost najšireg upoznavanja judeo-kršćanske, grčke i rimske civilizacije kao temelja europske uljudbe te doprinosi razumijevanju kršćanstva i humanizma kao općeeuropskih vrijednosti.

Naša Gimnazija osnovana je 2007. g., o desetoj obljetnici Biskupije (1997. –2007.) te je svojim klasičnim programom i usmjerenjem požeškom školstvu dala onu potrebnu širinu koju zavrjeđuju mladi našega kraja.

Pojmovno značenje prvotnoga naziva Škole Katolička klasična gimnazija:

  • pojam katolička: ukazuje na Osnivača, Požešku biskupiju, ali i utemeljenost međusobnih odnosa unutar Škole na evanđeoskim načelima,
  • pojam klasična: označava usmjerenje gimnazije koje je klasično, s klasičnim jezicima (latinski i grčki jezik s književnošću), a koje pomaže u cjelovitijem poznavanju europske i hrvatske tradicije i kulturne baštine,
  • pojam gimnazija: označava sadržaj i širinu obrazovnog programa kao osnove za daljnji studij koji daje najširu opću naobrazbu u hrvatskom srednjem školstvu.

U travnju 2013. godine Osnivač mijenja naziv Škole u Katolička gimnazija s pravom javnosti budući je prethodne godine novim generacijama omogućila izbor općeg gimnazijskog usmjerenja.

 

O djelovanju Požeške biskupije na odgojno-obrazovnom području možete pročitati ovdje.