Vijeće učenika

Vijeće učenika Katoličke gimnazije za školsku godinu 2022./2023. čine:

RAZREDNI ODJEL PREDSJEDNIK/ICA RAZREDA ZAMJENIK/ICA
1.A ARIELA KOVAČEVIĆ RUŽICA VIDOVIĆ
1.B LJUBICA MARKOVIĆ DAVID KOVAČEVIĆ
 2.A PATRIK ANTOLOVIĆ MARIJA ALABER
2.B KLARA PEHAL FILIP MIJADŽIKOVIĆ
3.A SARA ALABER MATEJ MARJANOVIĆ
3.B MATEJ RALJEVIĆ HANA GOMERČIĆ
4.A MARTA BOŠNJAK JURJA MAUTNER
4.B IVANA TUŠEK LUKA ADŽIĆ