Posredovanje za povremeni rad redovnih učenika (tzv. učenički servis)

Katolička gimnazija s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Posrednik) ima dozvolu Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje posredovanja za povremeni rad redovnih učenika.

Posrednik obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u Republici Hrvatskoj.

Posredovanje za povremeni rad redovnih učenika (tzv. učenički servis) obavlja Kristina Bratić, upravni pravnik, zaposlena kod Posrednika.

Posrednik obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju u prostoru tajništva u radnom vremenu:

  • ponedjeljkom,
  • utorkom,
  • srijedom,
  • četvrtkom i
  • petkom

od 09:30 do 10:00 sati i od 14:00 do 14:30 sati.

Poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika Posrednik obavlja za vrijeme:

  • zimskog,
  • proljetnog i
  • ljetnog odmora učenika,

čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje odnosno najranije 15 dana prije početka zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika od kada redovni učenici mogu podnositi zahtjeve za posredovanje u povremenom radu redovnog učenika. Zahtjevu za posredovanje u povremenom radu redovnog učenika prilaže se jedna fotografija koja odgovara izgledu učenika standardne veličine za dokumente/isprave.

Objavljujemo provedbene propise, koji uređuju rad maloljetnika, primitke učenika na redovitom školovanju na koje se ne plaća porez na dohodak i posredovanje pri zapošljavanju redovnog učenika, utvrđene uvjete poslovanja s kojima Posrednik upoznaje naručitelje posla – poslodavce i tražitelje zaposlenja – redovne učenike, koji zatraže njegove usluge, predložak zahtjeva za posredovanje u povremenom radu redovnog učenika i sadržaj ugovora o povremenom radu redovnog učenika: