Jesenski rok državne mature

Obavijest o prijavi ispita za učenike i sve ostale kandidate objavljena je na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr.

– učenici samostalno prijavljuju ispite državne mature
– učenici samostalno do 6.08.2019. mogu odjaviti prijavljene ispite prema naputku koji je objavljen na stranici Centra i Postani student
– za jesenski rok moguća je i naknadna promjena ispita, promjena razine ispita i naknadna prijava ispita do 6.08.2019., a prema promjenama Pravilnika o polaganju državne mature.
– učenici koji prijave ispit, koji su položili u ljetnome roku, obveznici su plaćanja ispita (ako prijave ispit na drugoj razini također su obvezni platiti ispit)
– ako učenik nije položio ispit koji je polagao u ljetnome roku, ne plaća ispit ako ga prijavi za jesenski rok
– do 6.08.2019. je rok za plaćanje ispita. Uplate izvršene nakon roka neće se uvažiti jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.