Jesenski rok državne mature

Obavijest o prijavi ispita za učenike i sve ostale kandidate objavljena je na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr. – učenici samostalno prijavljuju ispite državne mature – učenici samostalno do 6.08.2019. mogu odjaviti prijavljene ispite prema naputku koji je objavljen na Opširnije