Profesor latinskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI objavljuje NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. PROFESOR Opširnije

Ishodi natječajnog postupka

Radni odnos zasnovan je s Ivanom Zovko na radnom mjestu profesora engleskog jezika, nije zasnovan na radnom mjestu profesora latinskog jezika, zasnovan je s Ivanom Brekalo na radnom mjestu stručnog suradnika – pedagoga i Vladom Bošnjakovićem na radnom mjestu domara Opširnije