Razgovor (intervju) za poslove kineziologa i voditelja projekta

Na razgovor (intervju) koji će se provesti u petak 27. prosinca 2019. godine u sjedištu Katoličke gimnazije s pravom javnosti u Požegi u Ulici pape Ivana Pavla II. 6 u sobi ravnatelja škole

za poslove KINEZIOLOGA upućuju se kandidati:

  1. Ana Pedić u 11:30 sati
  2. Marko Petrović u 11:45 sati
  3. Martina Matić u 12:00 sati;

za poslove VODITELJA PROJEKTA upućuje se kandidat

  1. Marina Jelčić Vidačić u 12:15 sati.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ne smatra se kandidatom.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje

kandidata prijavljenih na natječaj