Lektira za 3. razred

Obvezni književni tekstovi:

 1. Edgar Allan Poe, Crni mačak
 2. Ivan Mažuranić: SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA
 3. August Šenoa: PRIJAN LOVRO
 4. Honore de Balzac: OTAC GORIOT
 5. Fjodor M. Dostojevski: ZLOČIN I KAZNA
 6. Ante Kovačić: U REGISTRATURI
 7. Vjenceslav Novak: POSLJEDNJI STIPANČIĆI
 8. Henrik Ibsen: LUTKINA KUĆA (NORA)
 9. Janko Leskovar: MISAO NA VJEČNOST
 10. Milutin Nehajev: BIJEG

Izborni književni tekstovi:

 1. Gustave Flaubert: MADAME BOVARY
 2. Nikolaj V. Gogolj: KABANICA
 3. Lav N. Tolstoj: ANA KARENJINA
 4. Emile Zola: THERESE RAQUIN
 5. Josip Kozarac: TENA
 6. Antun Gustav Matoš: CAMAO
 7. Dinko Šimunović: DUGA
 8. Milan Begović: BEZ TREĆEGA
 9. Ivan Kozarac: ĐUKA BEGOVIĆ

e-Lektire

U okviru pilot-projekta e-Škole, ukupno 72 lektirna djela – 36 osnovnoškolskih i 36 srednjoškolskih – objavljena su u novom ruhu, u novoj opremi, s obiljem dodatnih sadržaja, mogućnosti i funkcionalnosti!

E-Lektire dostupne su u WebPDF i ePub formatima.

E-Lektirama možete pristupiti na sljedećem linku: https://lektire.skole.hr/.

Za pristup lektirnim djelima kliknete na “Djela”, zatim na “Popis djela – srednja škola”.

Pojavit će vam se popis svih lektirnih djela koja se mogu online preuzeti i čitati.