Lektira za 2. razred

Obvezni književni tekstovi:

  1. A. G. Matoš, Izbor iz novela
  2. M. Držić, Novela od Stanca
  3. P. Calderon de la Barca, Život je san
  4. S. S. Kranjčević, Izbor iz poezije
  5. J. W. Goethe, Patnje mladog Werthera

Izborni književni tekstovi:

  1. G. Orwell, Životinjska farma
  2. E. A. Poe, Crni mačak
  3. Boccaccio, Dekameron
  4. M. de Cervantes Saavedra, Bistri vitez don Quijote od Manche
  5. Jean-Baptiste Poquelin – Moliere, Škrtac

e-Lektire

U okviru pilot-projekta e-Škole, ukupno 72 lektirna djela – 36 osnovnoškolskih i 36 srednjoškolskih – objavljena su u novom ruhu, u novoj opremi, s obiljem dodatnih sadržaja, mogućnosti i funkcionalnosti!

E-Lektire dostupne su u WebPDF i ePub formatima.

E-Lektirama možete pristupiti na sljedećem linku: https://lektire.skole.hr/.

Za pristup lektirnim djelima kliknete na “Djela”, zatim na “Popis djela – srednja škola”.

Pojavit će vam se popis svih lektirnih djela koja se mogu online preuzeti i čitati.