Popis udžbenika

Popis udžbenika

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za prve razrede:

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za druge i treće razrede:

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za četvrte razrede:

 

VAŽNA NAPOMENA:

Udžbenici iz grčkoga i latinskoga jezika za učenike 3. razreda klasičnoga smjera Katoličke gimnazije su sljedeći:

Latinski jezik, 3. razred, Minerva 3 Opes, Školska knjiga d.d.

Grčki jezik, 3. razred,  Prometej Logos 3, Školska knjiga d.d.


Klasična gimnazija – 1. razred srednje škole
Klasična gimnazija – 2. razred srednje škole
Predmet/Aktiv Naslov Autor(i) Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 2 Sunčica Remenar, Mirela Sertić Perić, Fran Rebrina, Snježana Đumlija Alfa d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT INTERMEDIATE Jayne Wildman, Cathy Mayers, Claire Thacker Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje CHOICES PRE-INTERMEDIATE Michael Harris, Anna Sikorzynska Naklada Ljevak d.o.o.
Fizika FIZIKA 2 Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan Alfa d.d.
Geografija GEO 2 Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj Školska knjiga d.d.
Glazbena umjetnost GLAZBENI SUSRETI 2 Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o.
Grčki jezik PROMETEJ EPOS 2 Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin Školska knjiga d.d.
Hrvatski jezik, jezik FON – FON 2 Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan Profil Klett d.o.o.
Informatika INFORMATIKA/RAČUNALSTVO 1 I 2 Zoran Ikica, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Ljiljana Zvonarek PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju
Katolički vjeronauk DOĐI I VIDI 2 Ivo Džeba, Mario Milovac, Hrvoje Vargić, Šime Zupčić Salesiana d.o.o.
Kemija KEMIJA 2 Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Snježana Liber, Danijela Bajić Profil Klett d.o.o.
Latinski jezik MINERVA 2 FORUM Jadranka Bagarić, Dubravka Matković Školska knjiga d.d.
Likovna umjetnost LIKOVNA UMJETNOST 2 Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović Školska knjiga d.d.
Matematika MATEMATIKA 2 Zvonimir Šikić, Anita Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar Profil Klett d.o.o.
Matematika MATEMATIKA 2 Zvonimir Šikić, Anita Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, napredno učenje GENI@L KLICK A2.1 Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, početno učenje DEUTSCH.COM 1 Gerhard Neuner, Anta Kursiša, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Erna Szakaly Naklada Ljevak d.o.o.
Povijest POVIJEST 2 Ante Birin, Tomislav Šarlija, Tihana Magaš Alfa d.d.
Psihologija PSIHOLOGIJA Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega Školska knjiga d.d.
Klasična gimnazija – 3. razred srednje škole
Predmet/Aktiv Naslov Autor(i) Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 3 Petra Korać, Sunčica Remenar, Valerija Begić Alfa d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE Jayne Wildman, Fiona Beddall Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje SOLUTIONS THIRD EDITION INTERMEDIATE Tim Falla, Paul A. Davies Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Fizika FIZIKA 3 Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan Alfa d.d.
Geografija GEOGRAFIJA 3 Hrvoje Drvenkar, Marko Godinić, Josip Jukić, Dragutin Migles Alfa d.d.
Glazbena umjetnost GLAZBENI SUSRETI 3 Ljiljana Ščedrov, Nataša Perak Lovričević, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, jezik FON – FON 3 Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan Profil Klett d.o.o.
Katolički vjeronauk ŽIVOTU USUSRET Ivica Živković, Sandra Košta, Nikola Kuzmičić Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Kemija KEMIJA 3 Tajana Begović, Marina Luetić, Frances Novosel, Vesna Petrović Peroković, Sonja Rupčić Petelinc Školska knjiga d.d.
Likovna umjetnost LIKOVNA UMJETNOST 3 Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović Školska knjiga d.d.
Logika LOGIKA Davor Lauc, Zvonimir Šikić Školska knjiga d.d.
Matematika MATEMATIKA 3, 1. DIO Branimir Dakić, Neven Elezović Element d.o.o. za nakladništvo
Matematika MATEMATIKA 3, 2. DIO Branimir Dakić, Neven Elezović Element d.o.o. za nakladništvo
Njemački jezik, napredno učenje GENI@L KLICK A2.2 Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, početno učenje DEUTSCH.COM 2 Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly Naklada Ljevak d.o.o.
Povijest POVIJEST 3 Maja Katušić, Stipe Ledić, Ivan Dukić, Miroslav Šašić Alfa d.d.
Psihologija PSIHOLOGIJA Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega Školska knjiga d.d.
Sociologija SOCIOLOGIJA Zvonimir Bošnjak, Zlata Paštar, Anton Vukelić Profil Klett d.o.o.
Klasična gimnazija – 4. razred srednje škole
Nastavni predmet – dodatan opis Naziv udžbenika Autor Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 4:

udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Damir Bendelja, Ksenija Durgo, Žaklin Lukša, Mirjana Pavlica

 

Školska knjiga d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE:

Class book with eBook – udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Jayne Wildman, Fiona Beddall

 

Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje NEW SUCCESS INTERMEDIATE:

Student’s Book with Active Book za 4. razred gimnazija, drugi strani jezik (9. godina učenja); za 4. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (9. i 12. godina učenja)

Bob Hastings, Stuart McKinlay

 

Naklada Ljevak d.o.o.

 

Filozofija FILOZOFIJA:

udžbenik filozofije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Hrvoje Jurić, Katarina Stupalo

 

Školska knjiga d.d.

 

Fizika

 

FIZIKA 4:

udžbenik iz fizike za četvrti razred gimnazije

Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan

 

Alfa d.d.

 

Geografija

 

GEO 4:

udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola s dodatnim digitalnim sadržajima

Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj

 

Školska knjiga d.d.

 

Glazbena umjetnost

 

GLAZBENI SUSRETI 4:

udžbenik glazbene umjetnosti za četvrti razred gimnazije

Ljiljana Ščedrov, Nataša Perak Lovričević, Ružica Ambruš-Kiš

 

Profil Klett d.o.o.

 

Grčki jezik, početno učenje

 

PROMETEJ KOSMOS 4:

udžbenik grčkoga jezika za 4. godinu učenja početnika, 5. i 6. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin, Tonći Maleš

 

Školska knjiga d.d.

 

Hrvatski jezik, jezik

 

FON-FON 4:

udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije i srednjih strukovnih škola (128 sati godišnje)

Dragica Dujmović Markusi

 

Profil Klett d.o.o.

 

Hrvatski jezik, književnost

 

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4:

čitanka za četvrti razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (128 sati godišnje)

Dragica Dujmović Markusi

 

Profil Klett d.o.o.

 

Katolički vjeronauk

 

GRADIMO BOLJI SVIJET:

udžbenik katoličkog vjeronauka za četvrti razred srednjih škola

Ana Thea Filipović, Ivana Hac, Ivica Živković

 

Kršćanska sadašnjost d.o.o.

 

Kemija

 

KEMIJA 4:

udžbenik kemije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Tajana Begović, Marina Luetić, Frances Novosel, Vesna Petrović Peroković, Sonja Rupčić Petelinc

 

Školska knjiga d.d.

 

Latinski jezik, početno učenje

 

MINERVA 4 FINES:

udžbenik latinskoga jezika za 4. godinu učenja početnika, 7. i 8. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin, Tonći Maleš

 

Školska knjiga d.d.

 

Likovna umjetnost

 

LIKOVNA UMJETNOST 4:

udžbenik likovne umjetnosti u četvrtom razredu srednje škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović

 

Školska knjiga d.d.

 

Matematika

 

MATEMATIKA 4, 1. DIO:

udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Branimir Dakić, Neven Elezović

 

Element d.o.o. za nakladništvo

 

Matematika

 

MATEMATIKA 4, 2. DIO:

udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Branimir Dakić, Neven Elezović

 

Element d.o.o. za nakladništvo

 

Njemački jezik, napredno učenje

 

GENI@L KLÍCK B1:

udžbenik za njemački jezik, 4. razred gimnazija i strukovnih škola, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Sarah Fleer, Michael Koenig, Petra Pfeifhofer, Margaret Rodi, Cordula Schurig

 

Profil Klett d.o.o.

 

Njemački jezik, početno učenje

 

DEUTSCH.COM 2:

udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

 

Naklada Ljevak d.o.o.

 

Politika i gospodarstvo

 

POLITIKA I GOSPODARSTVO:

udžbenik u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Natalija Palčić, Željka Travaš

 

Školska knjiga d.d.

 

Povijest

 

TRAGOVI 4:

udžbenik povijesti u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

 

Školska knjiga d.d.

 

Opća gimnazija – 1. razred srednje škole

Opća gimnazija - 1. razred srednje škole: Rezultati izbora udžbenika 11-077-510[/su_spoiler]

Opća gimnazija – 2. razred srednje škole
Predmet/Aktiv Naslov Autor(i) Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 2 Sunčica Remenar, Mirela Sertić Perić, Fran Rebrina, Snježana Đumlija Alfa d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT INTERMEDIATE Jayne Wildman, Cathy Mayers, Claire Thacker Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje CHOICES PRE-INTERMEDIATE Michael Harris, Anna Sikorzynska Naklada Ljevak d.o.o.
Fizika FIZIKA 2 Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan Alfa d.d.
Geografija GEO 2 Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj Školska knjiga d.d.
Glazbena umjetnost GLAZBENI SUSRETI 2 Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, jezik FON – FON 2 Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan Profil Klett d.o.o.
Informatika INFORMATIKA/RAČUNALSTVO 1 I 2 Zoran Ikica, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Ljiljana Zvonarek PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju
Katolički vjeronauk DOĐI I VIDI 2 Ivo Džeba, Mario Milovac, Hrvoje Vargić, Šime Zupčić Salesiana d.o.o.
Kemija KEMIJA 2 Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Snježana Liber, Danijela Bajić Profil Klett d.o.o.
Latinski jezik LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA Hans Henning Ørberg Dominović d.o.o.
Likovna umjetnost LIKOVNA UMJETNOST 2 Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović Školska knjiga d.d.
Matematika MATEMATIKA 2 Zvonimir Šikić, Anita Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, napredno učenje GENI@L KLICK A2.1 Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, početno učenje DEUTSCH.COM 1 Gerhard Neuner, Anta Kursiša, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Erna Szakaly Naklada Ljevak d.o.o.
Povijest POVIJEST 2 Ante Birin, Tomislav Šarlija, Tihana Magaš Alfa d.d.
Psihologija PSIHOLOGIJA Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega Školska knjiga d.d.
Opća gimnazija – 3. razred srednje škole
Predmet/Aktiv Naslov Autor(i) Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 3 Petra Korać, Sunčica Remenar, Valerija Begić Alfa d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE Jayne Wildman, Fiona Beddall Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje SOLUTIONS THIRD EDITION INTERMEDIATE Tim Falla, Paul A. Davies Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Fizika FIZIKA 3 Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan Alfa d.d.
Geografija GEOGRAFIJA 3 Hrvoje Drvenkar, Marko Godinić, Josip Jukić, Dragutin Migles Alfa d.d.
Glazbena umjetnost GLAZBENI SUSRETI 3 Ljiljana Ščedrov, Nataša Perak Lovričević, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, jezik FON – FON 3 Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan Profil Klett d.o.o.
Katolički vjeronauk ŽIVOTU USUSRET Ivica Živković, Sandra Košta, Nikola Kuzmičić Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Kemija KEMIJA 3 Tajana Begović, Marina Luetić, Frances Novosel, Vesna Petrović Peroković, Sonja Rupčić Petelinc Školska knjiga d.d.
Likovna umjetnost LIKOVNA UMJETNOST 3 Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović Školska knjiga d.d.
Logika LOGIKA Davor Lauc, Zvonimir Šikić Školska knjiga d.d.
Matematika MATEMATIKA 3, 1. DIO Branimir Dakić, Neven Elezović Element d.o.o. za nakladništvo
Matematika MATEMATIKA 3, 2. DIO Branimir Dakić, Neven Elezović Element d.o.o. za nakladništvo
Njemački jezik, napredno učenje GENI@L KLICK A2.2 Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, početno učenje DEUTSCH.COM 2 Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly Naklada Ljevak d.o.o.
Povijest POVIJEST 3 Maja Katušić, Stipe Ledić, Ivan Dukić, Miroslav Šašić Alfa d.d.
Psihologija PSIHOLOGIJA Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega Školska knjiga d.d.
Sociologija SOCIOLOGIJA Zvonimir Bošnjak, Zlata Paštar, Anton Vukelić Profil Klett d.o.o.
Opća gimnazija – 4. razred srednje škole
Nastavni predmet – dodatan opis Naziv udžbenika Autor Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 4:

udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Damir Bendelja, Ksenija Durgo, Žaklin Lukša, Mirjana Pavlica

 

Školska knjiga d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE:

Class book with eBook – udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Jayne Wildman, Fiona Beddall

 

Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje NEW SUCCESS INTERMEDIATE:

Student’s Book with Active Book za 4. razred gimnazija, drugi strani jezik (9. godina učenja); za 4. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (9. i 12. godina učenja)

Bob Hastings, Stuart McKinlay

 

Naklada Ljevak d.o.o.

 

Filozofija FILOZOFIJA:

udžbenik filozofije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Hrvoje Jurić, Katarina Stupalo

 

Školska knjiga d.d.

 

Fizika

 

FIZIKA 4:

udžbenik iz fizike za četvrti razred gimnazije

Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan

 

Alfa d.d.

 

Geografija

 

GEO 4:

udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola s dodatnim digitalnim sadržajima

Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj

 

Školska knjiga d.d.

 

Glazbena umjetnost

 

GLAZBENI SUSRETI 4:

udžbenik glazbene umjetnosti za četvrti razred gimnazije

Ljiljana Ščedrov, Nataša Perak Lovričević, Ružica Ambruš-Kiš

 

Profil Klett d.o.o.

 

Hrvatski jezik, jezik

 

FON-FON 4:

udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije i srednjih strukovnih škola (128 sati godišnje)

Dragica Dujmović Markusi

 

Profil Klett d.o.o.

 

Hrvatski jezik, književnost

 

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4:

čitanka za četvrti razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (128 sati godišnje)

Dragica Dujmović Markusi

 

Profil Klett d.o.o.

 

Katolički vjeronauk

 

GRADIMO BOLJI SVIJET:

udžbenik katoličkog vjeronauka za četvrti razred srednjih škola

Ana Thea Filipović, Ivana Hac, Ivica Živković

 

Kršćanska sadašnjost d.o.o.

 

Kemija

 

KEMIJA 4:

udžbenik kemije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Tajana Begović, Marina Luetić, Frances Novosel, Vesna Petrović Peroković, Sonja Rupčić Petelinc

 

Školska knjiga d.d.

 

Likovna umjetnost

 

LIKOVNA UMJETNOST 4:

udžbenik likovne umjetnosti u četvrtom razredu srednje škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović

 

Školska knjiga d.d.

 

Matematika

 

MATEMATIKA 4, 1. DIO:

udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Branimir Dakić, Neven Elezović

 

Element d.o.o. za nakladništvo

 

Matematika

 

MATEMATIKA 4, 2. DIO:

udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Branimir Dakić, Neven Elezović

 

Element d.o.o. za nakladništvo

 

Njemački jezik, napredno učenje

 

GENI@L KLÍCK B1:

udžbenik za njemački jezik, 4. razred gimnazija i strukovnih škola, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Sarah Fleer, Michael Koenig, Petra Pfeifhofer, Margaret Rodi, Cordula Schurig

 

Profil Klett d.o.o.

 

Njemački jezik, početno učenje

 

DEUTSCH.COM 2:

udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

 

Naklada Ljevak d.o.o.

 

Politika i gospodarstvo

 

POLITIKA I GOSPODARSTVO:

udžbenik u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Natalija Palčić, Željka Travaš

 

Školska knjiga d.d.

 

Povijest

 

TRAGOVI 4:

udžbenik povijesti u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

 

Školska knjiga d.d.