Popis udžbenika

Popis udžbenika

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za prve razrede:

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za druge i treće razrede:

 

U nastavku se nalaze važeći popisi udžbenika za 1. i 4. razrede kao i konačan popis udžbenika za 2. i 3. razrede od 1. lipnja 2020. 

VAŽNA NAPOMENA:

Udžbenici iz grčkoga i latinskoga jezika za učenike 3. i 4. razreda klasičnoga smjera Katoličke gimnazije su sljedeći:

Latinski jezik, 3. razred, LITTERAE LATINAE 1, Školska knjiga d.d.

Latinski jezik, 4. razred, LITTERAE LATINAE 2 Školska knjiga d.d.

Grčki jezik, 3. i 4. razred, CHRESTOMATHIA GRAECA i ANTHOLOGIA GRAECA


Klasična gimnazija – 1. razred srednje škole
Klasična gimnazija – 2. razred srednje škole
Predmet/Aktiv Naslov Autor(i) Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 2 Sunčica Remenar, Mirela Sertić Perić, Fran Rebrina, Snježana Đumlija Alfa d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT INTERMEDIATE Jayne Wildman, Cathy Mayers, Claire Thacker Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje CHOICES PRE-INTERMEDIATE Michael Harris, Anna Sikorzynska Naklada Ljevak d.o.o.
Fizika FIZIKA 2 Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan Alfa d.d.
Geografija GEO 2 Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj Školska knjiga d.d.
Glazbena umjetnost GLAZBENI SUSRETI 2 Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o.
Grčki jezik PROMETEJ EPOS 2 Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin Školska knjiga d.d.
Hrvatski jezik, jezik FON – FON 2 Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan Profil Klett d.o.o.
Informatika INFORMATIKA/RAČUNALSTVO 1 I 2 Zoran Ikica, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Ljiljana Zvonarek PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju
Katolički vjeronauk DOĐI I VIDI 2 Ivo Džeba, Mario Milovac, Hrvoje Vargić, Šime Zupčić Salesiana d.o.o.
Kemija KEMIJA 2 Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Snježana Liber, Danijela Bajić Profil Klett d.o.o.
Latinski jezik MINERVA 2 FORUM Jadranka Bagarić, Dubravka Matković Školska knjiga d.d.
Likovna umjetnost LIKOVNA UMJETNOST 2 Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović Školska knjiga d.d.
Matematika MATEMATIKA 2 Zvonimir Šikić, Anita Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar Profil Klett d.o.o.
Matematika MATEMATIKA 2 Zvonimir Šikić, Anita Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, napredno učenje GENI@L KLICK A2.1 Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, početno učenje DEUTSCH.COM 1 Gerhard Neuner, Anta Kursiša, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Erna Szakaly Naklada Ljevak d.o.o.
Povijest POVIJEST 2 Ante Birin, Tomislav Šarlija, Tihana Magaš Alfa d.d.
Psihologija PSIHOLOGIJA Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega Školska knjiga d.d.
Klasična gimnazija – 3. razred srednje škole
Predmet/Aktiv Naslov Autor(i) Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 3 Petra Korać, Sunčica Remenar, Valerija Begić Alfa d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE Jayne Wildman, Fiona Beddall Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje SOLUTIONS THIRD EDITION INTERMEDIATE Tim Falla, Paul A. Davies Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Fizika FIZIKA 3 Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan Alfa d.d.
Geografija GEOGRAFIJA 3 Hrvoje Drvenkar, Marko Godinić, Josip Jukić, Dragutin Migles Alfa d.d.
Glazbena umjetnost GLAZBENI SUSRETI 3 Ljiljana Ščedrov, Nataša Perak Lovričević, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, jezik FON – FON 3 Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan Profil Klett d.o.o.
Katolički vjeronauk ŽIVOTU USUSRET Ivica Živković, Sandra Košta, Nikola Kuzmičić Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Kemija KEMIJA 3 Tajana Begović, Marina Luetić, Frances Novosel, Vesna Petrović Peroković, Sonja Rupčić Petelinc Školska knjiga d.d.
Likovna umjetnost LIKOVNA UMJETNOST 3 Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović Školska knjiga d.d.
Logika LOGIKA Davor Lauc, Zvonimir Šikić Školska knjiga d.d.
Matematika MATEMATIKA 3, 1. DIO Branimir Dakić, Neven Elezović Element d.o.o. za nakladništvo
Matematika MATEMATIKA 3, 2. DIO Branimir Dakić, Neven Elezović Element d.o.o. za nakladništvo
Njemački jezik, napredno učenje GENI@L KLICK A2.2 Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, početno učenje DEUTSCH.COM 2 Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly Naklada Ljevak d.o.o.
Povijest POVIJEST 3 Maja Katušić, Stipe Ledić, Ivan Dukić, Miroslav Šašić Alfa d.d.
Psihologija PSIHOLOGIJA Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega Školska knjiga d.d.
Sociologija SOCIOLOGIJA Zvonimir Bošnjak, Zlata Paštar, Anton Vukelić Profil Klett d.o.o.
Klasična gimnazija – 4. razred srednje škole
Nastavni predmet-

dodatan opis

Naziv udžbenika Autor Nakladnik
TALIJANSKI JEZIKfakultativna nastava STIAMO INSIEME 2: radna bilježnica talijasnkog jezika za 2. razred srednje škole: 2. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković ŠK
STIAMO INSIEME 2: udžbenik talijanskog jezika za 2. razred srednje škole: 2. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković ŠK
LATINSKI JEZIK-klasične gimnazije LITTERAE LATINAE II.: udžbenik latinskog jezika za 2. razred klasične gimnazije: 6. godina učenja Anđelka Dukat, Zdeslav Dukat ŠK
FILOZOFIJA FILOZOFIJA: udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije Tomislav Reškovac PROFIL
VJERONAUK SVJETLOM VJERE: udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola Ana Thea Filipović, autorski tim KS
GRČKI JEZIK-klasične gimnazije CHRESTOMATHIA GRAECA: udžbenik za 1.-4. razred gimnazije Dionizije Sabadoš, Milivoj Sironić, Zvonimr Zmajlović ŠK
ANTHOLOGIA GRAECA; IZBOR IZ EPSKE, LIRSKE I DRAMSKE POEZIJE: udžbenik za 1.-4. razred gimnazije Dionizije Sabadoš, Milivoj Sironić, Zvonimr Zmajlović ŠK
 

 

 

 

 

 

 

 

NJEMAČKI JEZIK-drugi strani jezik

 

 

 

 

 

 

DEUTSCH.COM 2: radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente ALGORITAM
DEUTSCH.COM 2: udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente ALGORITAM
 

 

 

 

NJEMAČKI JEZIK-prvi strani jezik

 

 

 

TEAM DEUTSCH NEU 4: udžbenik njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić KLETT

Novo

TEAM DEUTSCH NEU 4: radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić KLETT

Novo

HRVATSKI JEZIK-književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4: čitanka za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan PROFIL
GLAZBENA UMJETNOST-četverogodišnji program GLAZBENI SUSRETI 4. VRSTE: udžbenik glazbene umjetnosti s 3 zvučna CD-a za četvrti razred gimnazije Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov PROFIL
FIZIKA-četverogodišnji gimnazijski program FIZIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazije Jakov Labor ALFA

Novo

FIZIKA 4: zbirka zadataka za 4. razred gimnazije Jakov Labor ALFA

Novo

POLITIKA I GOSPODARSTVO POLITIKA I GOSPODARSTVO: udžbenik za četvrti razred gimnazije Ana Knežević-Hesky ALFA

Novo

MATEMATIKA-za opću, jezičnu i klasičnu gimnaziju MATEMATIKA 4 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije Branimir Dakić, Neven Elezović ELEMENT

Novo

MATEMATIKA 4 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije Branimir Dakić, Neven Elezović ELEMENT
GEOGRAFIJA-geografski atlasi GEOGRAFSKI ATLAS ZA GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE Snježana Haiman, Krunoslav Popović HŠK, ŠK

Novo

ENGLESKI JEZIK-prvi strani jezik INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK: udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik Jayne Wildman, Fiona Beddall OXFORD

Novo

INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK: radna bilježnica za engleski jezik, 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik Mike Sayer, Rachael Roberts OXFORD

Novo

BIOLOGIJA ŽIVI SVIJET 4: udžbenik biologije za četvrti razred gimnazije Srećko Jelenić, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ivančica Ternjej, Petar Tomev Mitrikeski PROFIL

Novo

GEOGRAFIJA TERRA 4: udžbenik geografije za četvrti razred gimnazije Hrvoje Grofelnik PROFIL

Novo

HRVATSKI JEZIK-jezik i jezično izražavanje FON-FON 4: udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL

Novo

FON-FON 4: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL

Novo

KEMIJA KEMIJA UGLJIKOVIH SPOJEVA: udžbenik kemije u četvrtom razredu gimnazije Vesna Petrović Peroković, Ivan Halasz, Dubravka Turčinović ŠK

Novo

LIKOVNA UMJETNOST LIKOVNA UMJETNOST 4: udžbenik likovne umjetnosti u četvrtom razredu gimnazije i umjetničke škole Jadranka Damjanov ŠK

Novo

POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 4: udžbenik povijesti u četvrtom razredu gimnazije Krešimir Erdelja, Igor Stojaković ŠK

Novo

Opća gimnazija – 1. razred srednje škole
Opća gimnazija – 2. razred srednje škole
Predmet/Aktiv Naslov Autor(i) Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 2 Sunčica Remenar, Mirela Sertić Perić, Fran Rebrina, Snježana Đumlija Alfa d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT INTERMEDIATE Jayne Wildman, Cathy Mayers, Claire Thacker Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje CHOICES PRE-INTERMEDIATE Michael Harris, Anna Sikorzynska Naklada Ljevak d.o.o.
Fizika FIZIKA 2 Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan Alfa d.d.
Geografija GEO 2 Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj Školska knjiga d.d.
Glazbena umjetnost GLAZBENI SUSRETI 2 Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, jezik FON – FON 2 Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan Profil Klett d.o.o.
Informatika INFORMATIKA/RAČUNALSTVO 1 I 2 Zoran Ikica, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Ljiljana Zvonarek PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju
Katolički vjeronauk DOĐI I VIDI 2 Ivo Džeba, Mario Milovac, Hrvoje Vargić, Šime Zupčić Salesiana d.o.o.
Kemija KEMIJA 2 Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Snježana Liber, Danijela Bajić Profil Klett d.o.o.
Latinski jezik LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA Hans Henning Ørberg Dominović d.o.o.
Likovna umjetnost LIKOVNA UMJETNOST 2 Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović Školska knjiga d.d.
Matematika MATEMATIKA 2 Zvonimir Šikić, Anita Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, napredno učenje GENI@L KLICK A2.1 Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, početno učenje DEUTSCH.COM 1 Gerhard Neuner, Anta Kursiša, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Erna Szakaly Naklada Ljevak d.o.o.
Povijest POVIJEST 2 Ante Birin, Tomislav Šarlija, Tihana Magaš Alfa d.d.
Psihologija PSIHOLOGIJA Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega Školska knjiga d.d.
Opća gimnazija – 3. razred srednje škole
Predmet/Aktiv Naslov Autor(i) Nakladnik
Biologija BIOLOGIJA 3 Petra Korać, Sunčica Remenar, Valerija Begić Alfa d.d.
Engleski jezik, napredno učenje INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE Jayne Wildman, Fiona Beddall Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Engleski jezik, početno učenje SOLUTIONS THIRD EDITION INTERMEDIATE Tim Falla, Paul A. Davies Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj
Fizika FIZIKA 3 Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan Alfa d.d.
Geografija GEOGRAFIJA 3 Hrvoje Drvenkar, Marko Godinić, Josip Jukić, Dragutin Migles Alfa d.d.
Glazbena umjetnost GLAZBENI SUSRETI 3 Ljiljana Ščedrov, Nataša Perak Lovričević, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, jezik FON – FON 3 Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić Profil Klett d.o.o.
Hrvatski jezik, književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan Profil Klett d.o.o.
Katolički vjeronauk ŽIVOTU USUSRET Ivica Živković, Sandra Košta, Nikola Kuzmičić Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Kemija KEMIJA 3 Tajana Begović, Marina Luetić, Frances Novosel, Vesna Petrović Peroković, Sonja Rupčić Petelinc Školska knjiga d.d.
Likovna umjetnost LIKOVNA UMJETNOST 3 Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović Školska knjiga d.d.
Logika LOGIKA Davor Lauc, Zvonimir Šikić Školska knjiga d.d.
Matematika MATEMATIKA 3, 1. DIO Branimir Dakić, Neven Elezović Element d.o.o. za nakladništvo
Matematika MATEMATIKA 3, 2. DIO Branimir Dakić, Neven Elezović Element d.o.o. za nakladništvo
Njemački jezik, napredno učenje GENI@L KLICK A2.2 Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta Profil Klett d.o.o.
Njemački jezik, početno učenje DEUTSCH.COM 2 Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly Naklada Ljevak d.o.o.
Povijest POVIJEST 3 Maja Katušić, Stipe Ledić, Ivan Dukić, Miroslav Šašić Alfa d.d.
Psihologija PSIHOLOGIJA Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega Školska knjiga d.d.
Sociologija SOCIOLOGIJA Zvonimir Bošnjak, Zlata Paštar, Anton Vukelić Profil Klett d.o.o.
Opća gimnazija – 4. razred srednje škole
Nastavni predmet-

dodatan opis

Naziv udžbenika Autor Nakladnik
TALIJANSKI JEZIKfakultativna nastava STIAMO INSIEME 2: radna bilježnica talijasnkog jezika za 2. razred srednje škole: 2. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković ŠK
STIAMO INSIEME 2: udžbenik talijanskog jezika za 2. razred srednje škole: 2. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković ŠK
FILOZOFIJA FILOZOFIJA: udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije Tomislav Reškovac PROFIL
VJERONAUK SVJETLOM VJERE: udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola Ana Thea Filipović, autorski tim KS
 

 

 

 

 

 

 

 

NJEMAČKI JEZIK-drugi strani jezik

 

 

 

 

 

 

DEUTSCH.COM 2: radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente ALGORITAM
DEUTSCH.COM 2: udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente ALGORITAM
HRVATSKI JEZIK-književnost KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4: čitanka za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan PROFIL
GLAZBENA UMJETNOST-četverogodišnji program GLAZBENI SUSRETI 4. VRSTE: udžbenik glazbene umjetnosti s 3 zvučna CD-a za četvrti razred gimnazije Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov PROFIL
FIZIKA-četverogodišnji gimnazijski program FIZIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazije Jakov Labor ALFA

Novo

FIZIKA 4: zbirka zadataka za 4. razred gimnazije Jakov Labor ALFA

Novo

POLITIKA I GOSPODARSTVO POLITIKA I GOSPODARSTVO: udžbenik za četvrti razred gimnazije Ana Knežević-Hesky ALFA

Novo

MATEMATIKA-za opću, jezičnu i klasičnu gimnaziju MATEMATIKA 4 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije Branimir Dakić, Neven Elezović ELEMENT

Novo

MATEMATIKA 4 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije Branimir Dakić, Neven Elezović ELEMENT
GEOGRAFIJA-geografski atlasi GEOGRAFSKI ATLAS ZA GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE Snježana Haiman, Krunoslav Popović HŠK, ŠK

Novo

ENGLESKI JEZIK-prvi strani jezik INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK: udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik Jayne Wildman, Fiona Beddall OXFORD

Novo

INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK: radna bilježnica za engleski jezik, 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik Mike Sayer, Rachael Roberts OXFORD

Novo

BIOLOGIJA ŽIVI SVIJET 4: udžbenik biologije za četvrti razred gimnazije Srećko Jelenić, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ivančica Ternjej, Petar Tomev Mitrikeski PROFIL

Novo

GEOGRAFIJA TERRA 4: udžbenik geografije za četvrti razred gimnazije Hrvoje Grofelnik PROFIL

Novo

HRVATSKI JEZIK-jezik i jezično izražavanje FON-FON 4: udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL

Novo

FON-FON 4: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL

Novo

KEMIJA KEMIJA UGLJIKOVIH SPOJEVA: udžbenik kemije u četvrtom razredu gimnazije Vesna Petrović Peroković, Ivan Halasz, Dubravka Turčinović ŠK

Novo

LIKOVNA UMJETNOST LIKOVNA UMJETNOST 4: udžbenik likovne umjetnosti u četvrtom razredu gimnazije i umjetničke škole Jadranka Damjanov ŠK

Novo

POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 4: udžbenik povijesti u četvrtom razredu gimnazije Krešimir Erdelja, Igor Stojaković ŠK

Novo