Društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti

Škola će promišljati o vrijednostima i dugoročnim odgojno-obrazovnim ciljevima te djelovati u skladu sa zajednički usuglašenima društveno-kulturnim vrijednostima i odgojno-obrazovnim ciljevima.

U odgojno-obrazovnomu sustavu zastupljene su temeljne vrijednosti. Osim materijalnih, ekonomskih, znanstvenih, tehničkih, bioloških i prirodnih vrijednosti, u odgojno-obrazovnomu sustavu će se podjednako ugraditi i isticati društvene, estetske, kulturne, duhovne, religiozne i moralne vrijednosti.

U skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom,  Škola će osobitu pozornost davati sljedećim vrijednostima: znanju, solidarnosti, identitetu, i odgovornosti.

Republika Hrvatska opredijelila se za društvo znanja jer je znanje postalo temeljna proizvodna snaga u društvu i glavni uvjet uspješnosti. Znanje kao vrijednost, obrazovanje kao djelatnost i učenje kao proces postali su temeljni pokretači razvoja hrvatskoga društva.

Solidarnost kao prevladavajuća odgojno-obrazovna vrijednost pretpostavlja sustavno osposobljavanje djece i mladih da budu osjetljivi za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i obespravljene, za svoju okolinu i za životno okružje koje obilježava pluralizam kultura, rasa, nacija, religija, svjetonazora, jezika itd.

Odgoj i obrazovanje pomažu izgradnji osobnoga i kulturnog identiteta. U današnjemu globalizacijskom svijetu, u kojem je narušen monokulturalni model društva i u kojemu je na djelu snažno miješanje različitih kultura, svjetonazora i religija, opasnost je izgubiti svoje korijene, svoju kulturnu, društvenu, moralnu i duhovnu baštinu. Odgoj i obrazovanje će kod učenika pridonositi razvoju smisla za osobni identitet povezanim sa smislom za poštivanje različitosti.

Odgovornost je jedna od glavnih vrijednosti odgojno-obrazovnog djelovanja. Odgoj i obrazovanje promiču odgovornost prema općem dobru, prirodi, radu, životu, ljudskom dostojanstvu. Odgoj i obrazovanje za odgovorno djelovanje i odgovorno ponašanje pretpostavlja smisleni odnos između osobne slobode i osobne odgovornosti. Odgoj i obrazovanje promiče odgoj za odgovornost učenika prema samome sebi, prema drugima i prema svemu što ga okružuje.

Prihvaćanjem ovih temeljnih odgojno-obrazovnih vrijednosti opredjeljujemo se za cjelovit osobni razvoj učenika, za čuvanje hrvatske duhovne i materijalne nacionalne baštine, za europski suživot i za stvaranje društva znanja.

Slijedom toga, želimo pomoći odgoju i obrazovanju odgovorne, istinoljubive, poštene, mirotvorne, tolerantne i solidarne osobe, osobe stvaralačkoga duha, s dubokim osjećajem za obitelj i za očuvanje hrvatske nacionalne baštine, koja poštuje vrijednosti drugih kultura i naroda.