Tehničko-pomoćno osoblje

DOMAR

Vlado Bošnjaković, domar

Domar

Vlado Bošnjaković

prodavač

 

 

 

 

SPREMAČICE

Mateja Drinovac, spremačicaSpremačica

Mateja Drinovac

opća gimnazija

 

 

 

 

 

 

Nena SvjetličićSpremačica

Nena Svjetličić

prodavač