Duhovnik škole

Budući da je važna dostupnost duhovnika škole učenicima tijekom svakodnevnog rada i susreta u školi, vlč. Tomislav Dokoza je utorkom (8:50 – 9:35), srijedom (10:45 – 11:30) i četvrtkom (10:45 – 11:30) na raspolaganju učenicima za duhovni razgovor i ispovijed.

U slučaju posebnih potreba i osobnog dogovora, učenici, roditelji ili djelatnici škole mogu dogovoriti susret s vlč. Dokozom i izvan škole i izvan nastave.

Osim navedenoga, duhovnik škole organizira i predvodi duhovne obnove za učenike i djelatnike škole u došašću i korizmi, predvodi i potiče učenike za sudjelovanje na duhovnim događajima na razini biskupije i župe na čijem području se škola nalazi.


Kontaktiraj duhovnika

tomislav.dokoza@yahoo.com