Pristup informacijama

Pod ovim izbornikom objavljene su informacije o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, s podacima za kontakt Službenika za informiranje, potrebnim obrascima te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13. i 85/15.).

Pravo na pristup informacijama jamči svakoj osobi pristup informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti. Kao ljudsko pravo ono je jedna od pretpostavki demokratizacije i modernog društva, borbe protiv korupcije te predstavlja sredstvo za otvorenost, javnost i transparentnost djelovanja javne vlasti, povećava mogućnost kontrole rada tijela javne vlasti, doprinosi efikasnijoj borbi protiv korupcije te osnažuje povjerenje u institucije.

Pristup informacijama omogućava građanima i pravnim osobama da dođu do informacija koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava i da se upoznaju s radom tijela javne vlasti.

Katolička gimnazija s pravom javnosti javna je ustanova/služba koja obavljajući djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja namjerava biti otvorena prema javnosti i osigurati javni karakter svog djelovanja pravovremenim, redovitim, potpunim i točnim informiranjem javnosti o svojim aktivnostima.