Program škole

KLASIČNA GIMNAZIJA
Nastavni predmeti Razred
1. 2. 3. 4.
Vjeronauk 2 2 2 2
Hrvatski jezik 4 4 4 4
Engleski jezik/Njemački jezik 3 3 3 3
Latinski jezik 3 3 3 3
Grčki jezik 3 3 3 3
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 1
Logika 1
Filozofija 2
Sociologija 2
Povijest 2 2 2 2
Geografija 2 2 1 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2
Politika i gospodarstvo 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
OPĆA GIMNAZIJA
Nastavni predmeti               Razred
1. 2. 3.  4.
Vjeronauk 2 2 2  2
Hrvatski jezik 4 4 4  4
I.strani jezik 3 3 3  3
II.strani jezik 2 2 2  2
Latinski jezik 2 2  –
Glazbena umjetnost 1 1 1  1
Likovna umjetnost 1 1 1  1
Povijest 2 2 2  2
Geografija 2 2 2  2
Matematika 4 4 3  3
Fizika 2 2 2  2
Kemija 2 2 2  2
Biologija 2 2 2  2
Informatika 2  –
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Psihologija 1 1  –
Sociologija 2  –
Logika 1  –
Filozofija 2
Politika i gospodarstvo 1