Dramsko-jezična radionica

Dramska družina

CILJ AKTIVNOSTI

 • promicanje i razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupanja metodama dramskog odgoja
 • preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti
 • razvijanje ljubavi prema scenskom izričaju
 • razvijanje kulture odlazaka u kazališta
 • razvijanje kritičkog mišljenja
 • razvijanje zajedništva, suradništva i međusobnoga uvažavanja
 • razvijanje kreativnosti i mašte
 • poticanje Izražavanja svojih osjećaja, sklonosti, sposobnosti i stavova
 • stjecanje sigurnosti i samopouzdanja

NAMJENA

 • učenici od 1. do 4. razreda koji su zainteresirani za javni nastup kao i rad na predstavi u svim njenim sastavnicama

NOSITELJI

 • Marijana Ćorluka, prof.
 • učenici

NAČIN REALIZACIJE

 • priprema i izvedba javnih nastupa (igrokaza, monologa…) za školske priredbe (Božić, Dan otvorenih vrata, LiDraNo, Dani antičke kulture i sl.)
 • suradnja sa svim izvannastavnim skupinama unutar Škole, drugim školama i kulturnim institucijama grada, županije i šire
 • pisanje dramskih tekstova
 • dramske vježbe i improvizacije
 • kritički osvrti na kazališne izvedbe, dramske radionice, osobne nastupe.

VREMENIK AKTIVNOSTI

 • tijekom nastavne godine
 • 2 sata tjedno
 • 70 sati godišnje