Dramsko-jezična radionica

CILJ AKTIVNOSTI

 • promicanje i razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupanja metodama dramskog odgoja
 • preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti
 • skrb o dramski nadarenim učenicima

NAMJENA

 • učenici od 1. do 4. razreda koji su zainteresirani za javni nastup, dramski odgoj te posjeduju dar pisanja

NOSITELJI

 • Marijana Ćorluka, prof.

NAČIN REALIZACIJE

 • priprema i izvedba javnih nastupa (igrokaza, monologa…) za školske priredbe (Božić, Dan otvorenih vrata, LiDraNo i sl.)
 • suradnja sa svim iznannastavnim skupinama unutar Škole, drugim školama i kulturnim institucijama grada, županije i šire
  sudjelovanje na KaZlaDo-u (projekt Gradskog kazališta Požega)
 • pisanje dramskih tekstova; dramske vježbe
 • kritički osvrti na kazališne izvedbe, dramske radionice, osobne nastupe…

VREMENIK AKTIVNOSTI

 • tijekom nastavne godine
 • 2 sata tjedno
 • 70 sati godišnje