KRUG – Kreativna radionica učenika gimnazije

CILJ AKTIVNOSTI

 • organizacija izložbi koja potiče kreativnost kod učenika
 • uređenje škole za određene važne datume i događaje
 • uspostava suradnje s drugim školama
 • suradnja s umjetnicima i institucijama grada

NAMJENA

 • za učenike koji imaju potrebu za kreativnim izražavanjem, širenjem percepcije, osjećaja za lijepo i korisno, te rad koji stvara atmosferu opuštenosti  i  ugode  u prostorima škole

NOSITELJI

 • voditeljica KRUGA: Vera Ćuže-Abramović, prof.

NAČIN REALIZACIJE

 • susreti jednom tjedno u prostorima škole
 • rad na tematskom projektu
 • posjeti izložbama
 • učenici se dogovaraju što će biti tema kojom ćemo se baviti cijelu školsku godinu, nakon toga dogovaramo načine kako ćemo realizirati tu temu (prezentacije, istraživanja, fotografiranja, snimanja, sakupljanja predmeta i materijala,…)
 • u suradnji s drugim školama dogovaramo zajedničku izložbu i posjet školi
 • nastavak prošlogodišnjeg projekta „Kružimo gradom“, dizajniranje i osmišljavanjem suvenira Grada
 • suradnja s OŠ „A.Kanižlića“ na projektu „Igračke“
 • sudjelovanje u Noći knjige Gradske knjižnice i čitaonice na temu „Svjetlost“
 • nastavak suradnje s Natašom Njegovanović i Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultretu u Zagrebu

VREMENIK AKTIVNOSTI

 • tijekom nastavne godine
 • 2 školska sata tjedno
 • 70 sati godišnje
 • rujan: ošmišljavanje programa i dogovaranje nove teme i novog projekta
 • listopad: mjesec knjige i tema „Svjetlost“
 • studeni: razrada dogovorene teme i rad na materijalima
 • prosinac: rad na projektu „Igračke“, uređivanje škole za Božić
 • siječanj-ožujak: rad na projektu
 • travanj: uređenje škole za Uskrs
 • svibanj: izložba Krug-a