O školi

Katolička gimnazija u okviru srednjoškolskog sustava osposobljava mladog čovjeka razumjeti današnje društvo i njegova previranja.

Važnost klasične gimnazije je da širom humanističkom naobrazbom pruža mogućnost upoznavanja kršćanske, rimske i grčke civilizacije kao temelja europske kulture te doprinosi razumijevanju kršćanstva i humanizma kao općeeuropskih vrijednosti.

Poseban naglasak imaju predmeti: vjeronauk, latinski i grčki jezik.

Vjeronauk je važan zbog vjerskog karaktera škole u kojem vlada posebno ozračje međusobnog odnosa i odnosa prema predmetima u evanđeoskom duhu.

Latinski jezik je osnova ostalim europskim jezicima, a bio je i stoljetni službeni jezik hrvatske prošlosti pa će se iz tog razloga posebno njegovati.

Grčki jezik je također bitan jer uz latinski jezik daje jednu drugu dimenziju klasične naobrazbe, svojstvene našoj školi.

Svaki polaznik gimnazije stječući opću i klasičnu naobrazbu, može nastaviti svoju izobrazbu bilo u prirodnim ili društvenim znanostima. Kao i sve gimnazije, i naša katolička daje najširu opću naobrazbu u hrvatskom srednjem školstvu, ali se razlikuje od drugih u jednoj točki – povezana je s Evanđeljem iz kojeg crpi nadahnuće i snagu.

Katolička gimnazija s pravom javnosti u Požegi je privatna srednja škola s pravom javnosti koja ima program redovnog obrazovanja, program opće i klasične gimnazije.