Lektira za 1. razred

Obvezni književni tekstovi:

  1. Sofoklo, Antigona
  2. F. Petrarca, Kanconijer
  3. A. Šenoa, Prijan Lovro
  4. V. Novak, Posljednji Stipančići

Izborni književni tekstovi:

  1. R. Bradbury, Fahrenheit 451
  2. H. C. Andersen, Carevo novo ruho
  3. J. Kozarac, Tena
  4. J.D. Salinger, Lovac u žitu
  5. H. Ibsen, Nora

e-Lektire

U okviru pilot-projekta e-Škole, ukupno 72 lektirna djela – 36 osnovnoškolskih i 36 srednjoškolskih – objavljena su u novom ruhu, u novoj opremi, s obiljem dodatnih sadržaja, mogućnosti i funkcionalnosti!

E-Lektire dostupne su u WebPDF i ePub formatima.

E-Lektirama možete pristupiti na sljedećem linku: https://lektire.skole.hr/.

Za pristup lektirnim djelima kliknete na “Djela”, zatim na “Popis djela – srednja škola”.

Pojavit će vam se popis svih lektirnih djela koja se mogu online preuzeti i čitati.