e-Dnevnik

Katolička gimnazija s pravom javnosti postala je korisnik e-Dnevnika 2014. godine. Administrator e-Dnevnika Katoličke gimnazije s pravom javnosti je profesor Leonardo Đaković. Pitanja u vezi korištenja e-Dnevnika nastavnici upućuju isključivo administratoru e-Dnevnika. e-Dnevnik za učenike je aplikacija koja učenicima omogućava Opširnije

e-Matica

Školske ustanove dužne su voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta vodi se zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: Upisnik ustanova, Opširnije