Novinarska grupa

CILJ AKTIVNOSTI

 • poticati učeničko novinarsko stvaralaštvo, osobito učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti (pisanje, grafički dizajn, fotografija)
 • pratiti, poticati i razvijati posebne publicističke vrste (intervju, reportaža, crtica, feljton, kratka priča…)
 • informirati ostale učenike i javnost o događajima u školi i izvan nje,
 • sudjelovanje u uređenju mrežnih stranica škole
 • tiskanje školskog lista

NAMJENA

 • učenici od 1. do 4. razreda, dobrovoljno, prema interesu učenika (novinari, informatičari, dizajneri, fotografi, lektori…)
 • motiviranje učenika koji imaju iskustvo novinarskog rada u osnovnoj školi

NOSITELJI

 • voditelj: Miroslav Paulić, prof.
 • suradnici: vlč. Marijan Pavelić i Sanja Prša, prof.

NAČIN REALIZACIJE

 • donošenje detaljnog plana realizacije programa novinarske grupe za školsku godinu (formiranje novinarske grupe, izbor uredništva, podjela zaduženja)
 • sastajanje grupe, izvan nastave, u prostorima Škole, jednom u tjednu, a prema potrebi i češće
 • odabir i obrada odgovarajućeg sadržaja
 • komunikacija članova grupe internetskom poštom

VREMENIK AKTIVNOSTI

 • tijekom nastavne godine
 • 2 sata tjedno
 • 70 sati godišnje