Mješoviti zbor

CILJ AKTIVNOSTI

 • kulturno i vjerski uzdizati učenike kroz repertoar klasične glazbe
 • razvijati vokalne sposobnosti učenika i međusobnu toleranciju u zajedničkom radu
 • utjecati na razvoj svih osjetila kroz glazbene sadržaje

NAMJENA

 • učenici od 1. do 4. razreda, prema glazbenim sposobnostima i talentima;
 • dobrovoljno uključivanje

NOSITELJI

 • voditelj zbora: Marija Tonković, prof.

NAČIN REALIZACIJE

 • održavanje skupnih proba
 • sudjelovanje na Susretu zborova katoličkih škola
 • sudjelovanje na Županijskoj smotri zborova Požeško-slavonske županije
 • nastup na školskim priredbama i drugim aktivnostima Škole

VREMENIK AKTIVNOSTI

 • tijekom nastavne godine
 • 2 sata tjedno
 • 70 sati godišnje