Dokumenti sa sjednica Školskog odbora

Službene dokumente usvojene na sjednicama Školskog odbora objavljujemo na internetskim stranicama pod izbornicima: Škola | Akti | Opći akti, na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2020/02/11/opci-akti/ (kliknite da biste otvorili vezu); Škola | Akti | Planovi i programi, na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2020/10/13/planovi-i-programi/ (kliknite Opširnije